MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsens arbejde

Skolebestyrelsens tilsyn på Toftevangskolen 
Det er skolebestyrelsens ret og pligt at føre tilsyn med skolens virksomhed. På Toftevangskolen ønsker vi, at der skal være en tæt kobling mellem værdierne, principperne, ledelsens arbejde og den konkrete praksis på skolen. 

Det er vigtigt for os, at tilsynet sker ud fra et fælles ønske om at udvikle skolen, og at tilsynsarbejdet er præget af skolebestyrelsens tillid til skolens ledelse og medarbejdere. 

Tilsyn på Toftevangskolen 
Konkret foregår tilsynet på følgende fire måder: 
1. Årligt tilsyn i forbindelse med Rudersdals Kommunes kvalitetsrapport og Toftevangskolen kvalitetsanalyse
Tilsynet følger Rudersdal Kommunes årshjul for kvalitetsudvikling, og tilsynet med skolens kvalitetsanalyse gennemføres i februar samtidig med afgivelse af høringssvar på den kommunale kvalitetsrapport. Skolebestyrelsen kommer med input til arbejdet. 

2. Årligt tilsyn med Toftevangskolens principper
Skolebestyrelsen fører tilsyn med de enkelte principper i forbindelse med et bestyrelsesmøde, og resultatet af tilsynet fremgår af referatet fra pågældende møde. Det årlige tilsyn fremgår så vidt muligt af skolebestyrelsens årsplan. 

Tilsynet med principperne:
* Evaluering af, hvor langt skolen er kommet med at implementere de enkelte mål i princippet og dermed gøre det til en del af daglig praksis
* Rapportering af resultaterne

Formålet med tilsyn:
* Drøftelse mellem bestyrelse og ledelse om prioritering af udviklingsindsatsen mellem forskellige principper og principelementer
* Grundlag for bestyrelsens vurdering af behovet for at revidere princippet

3. Tilsyn på andre områder

Der kan opstå behov for at føre tilsyn med forskellige dele af skolens virksomhed, som ikke allerede er omfattet af arbejdet med kvalitetsrapporten og skolens principper. Et eksempel kan være, at et skolebestyrelsesmedlem har et spørgsmål om, hvordan skolens forskellige politiker forvaltes på skolen, eller hvilke planer skolen har for investering i nyt inventar eller materialer. Det er vigtigt, at sådanne spørgsmål har generel karakter og ikke relaterer sig til enkeltklasser. Spørgsmål kan sendes til skolebestyrelsens formand, som sikrer, at det håndteres på et kommende møde, fx som en besvarelse fra skoleledelsen (mundtlig eller skriftlig) eller som et punkt til drøftelse.

4. Forældrehenvendelser som input til tilsynsarbejdet

I løbet af skoleåret kan der komme henvendelser fra forældre eller grupper af forældre. Konkrete spørgsmål/klager skal altid henvises til og behandles af skolens ledelse, da det er en del af den daglige ledelsesopgave. Skolebestyrelsen kan efterfølgende – efter formandens samt skolens ledelses konkrete vurdering – blive orienteret om, hvad der vil blive iværksat i forlængelse af henvendelsen.