MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen i skole

Skolestart 2020
Den digitale skoleindskrivning åbner til november 2019 fra hvilket tidspunkt, I kan indskrive jeres kommende børnehaveklassebarn.
På Toftevangskolen afholdes der informationsmøde om den kommende skolestart og indskrivning. Afvent yderligere information om indskrivningen hér på hjemmesiden, i lokalavisen samt i din e-boks. Information om indskrivning  og skolestart kan også findes på Rudersdal kommunes hjemmeside.

 

De nye 0. klasseelever starter på skolen den 1.maj. Her begynder man i skolens SFO, Myretuen. Frem til august vil der være fokus på at lære skolens fysiske rammer at kende, blive fortrolig med de voksne og modtage et kvalitativt pasnings-/læringstilbud.

I april måned inviteres forældrene til informationsmøde omkring opstarten pr. 1. maj.

I juni måned afholdes et forældremøde, hvor fokus er på forventninger til - og fra - skolen. Her bliver det også præsenteret, hvordan skoledagen ser ud fra august, hvor eleverne starter i 0. klasse.

Der er indskrivning for kommende 0. klasser fra november til januar. Som noget særligt er Toftevangskolens indskrivningsarrangement tilrettelagt med et program for både de kommende elever og forældre. Nærmere datoer og indhold fremgår af hjemmesiden i den aktuelle periode.

Læs evt. mere om indskrivning på Rudersdal kommunes hjemmeside.