MENU
Aula_close Layer 1

Indskrivning 0. kl.

Skolestart 2020
Den digitale skoleindskrivning åbner til november 2019 fra hvilket tidspunkt, I kan indskrive jeres kommende børnehaveklassebarn.
På Toftevangskolen afholdes der informationsmøde om den kommende skolestart og indskrivning. Afvent yderligere information om indskrivningen hér på hjemmesiden, i lokalavisen samt i din e-boks. Information om indskrivning  og skolestart kan også findes på Rudersdal kommunes hjemmeside.

Information om indskrivning 2020

1.    Hvordan foregår digital skoleindskrivning?
https://www.rudersdal.dk/skoleindskrivning

2.    Hvornår får jeg besked om mit barns optagelse på en skole?
Du kan forvente svar direkte fra skolen i februar 2020.

3.    Hvornår er der orienteringsmøde på Toftevangskolen om skolestart?
November eller december 2019. Mødet starter i Festsalen, hvor forældre og evt. kommende børnehaveklasseelever bliver budt velkomne!

4.    Hvornår stopper mit barn i børnehave?
Barnet stopper med udgangen af april og begynder i skole/skolefritidsordning d. 1. maj.

5.     Hvordan fungerer tidlig SFO-start i maj?
Når børnene er indmeldt på Toftevangskolen, starter de i SFO den 1. maj kl 9.00.

I tiden fra den 1. maj til egentlig skolestart i august, vil børnene opleve en hverdag med både sociale og faglige udfordringer. Den første tid vil være præget af, at alle børnene skal lære hinanden at kende, og meget af tiden vil derfor gå med sociale lege og projekter i forskellige arenaer. Vi vil også stille og roligt tage hul på deres kommende skoleliv med små opgaver omkring tal og bogstaver.

6.    Hvad koster det at gå i SFO?
Takster SFO og SFK

7.    Hvor kan jeg læse mere om SFO i Rudersdal Kommune?
SFO og SFK

8.    Hvilke kriterier er der for optagelse af elever på Toftevangskolen?
Dit barn er altid sikret en plads på en skole i det grunddistrikt, hvor I bor. Læs mere om distrikterne og kriterier.
Opskriv til skole

Du kan frit vælge at søge dit barn indskrevet på skoler i andre distrikter, også i en anden kommune. Optagelse forudsætter selvfølgelig, at der er plads på den pågældende skole. Elever optages ud fra kriterier i denne rækkefølge:

•    Først optages de børn, der har søskende på skolen, og som bor tættest på skolen.
•    Derefter optages børn, der har søskende på skolen, men bor længere væk.
•    Endelig optages andre børn, der ønsker at gå på skolen, dog maksimalt 24 elever i hver klasse – og igen efter afstandskriteriet som ovenfor.
•    Pladserne fordeles så vidt muligt efter forældrenes prioriterede ønsker.

Tidlig skolestart, og udsættelse af skolestart

Fristen for ansøgning  er i december 2019.

Information om tidlig skolestart
Du skal kontakte den skole, du ønsker barnet  indskrevet til inden fristen. 
Det er skolen som igangsætter vurderingen, om barnet er klar til at komme i skole.

Udsættelse af skolestart
Udsættelse af skolestart søges hos PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) via daginstitutionen.