MENU
Aula_close Layer 1

Skolestart

De nye 0. klasseelever starter på skolen den 1.maj. Her begynder man i skolens SFO, Myretuen. Frem til august vil der være fokus på at lære skolens fysiske rammer at kende, blive fortrolig med de voksne og modtage et kvalitativt pasnings-/læringstilbud.

I april måned inviteres forældrene til informationsmøde omkring opstarten pr. 1. maj.

I juni måned afholdes et forældremøde, hvor fokus er på forventninger til - og fra - skolen. Her bliver det også præsenteret, hvordan skoledagen ser ud fra august, hvor eleverne starter i 0. klasse.

Der er indskrivning for kommende 0. klasser fra november til januar. Som noget særligt er Toftevangskolens indskrivningsarrangement tilrettelagt med et program for både de kommende elever og forældre. Nærmere datoer og indhold fremgår af hjemmesiden i den aktuelle periode.

Læs evt. mere om indskrivning på Rudersdal kommunes hjemmeside.