Adgang til ForældreIntra, PersonaleIntra og ElevIntra

Som forældre vil du fortsat have adgang til ForældreIntra, indtil Aula går i luften i uge 43.

Velkommen i skole

Skolestart 2020
Den digitale skoleindskrivning åbner til november 2019 fra hvilket tidspunkt, I kan indskrive jeres kommende børnehaveklassebarn.

Kontakt og åbningstid SFO/SFK

 
Åbningstider:

SFO Myretuen